Technika transportowa

Nasze znormalizowane komponenty systemów techniki transportowej można konfigurować w sposób indywidualny. Utrzymywanie prawidłowości transportu  w linii prostej i na łukach  realizowane jest przy pomocy taśm przenośnikowych, łuków taśmowych i łańcuchów modułowych Urządzenia technik transportowej dla produktów  i kartonów nie odróżniają się w budowie podstawowej!

Dodatkowe funkcje, jak przyrządy  wyrównujące dla torebek, łączenia linii, przysunięcia obrotowe i kątowe, przesuwacze oraz wyrównania wysokości uzupełniają każdą kompletną instalację.

 

Login