Urządzenie do pionowego ustawiania „Tray” / Urządzenie formujące „Tray“ TF

Urządzenie formujące „Tray“ TF oraz nakrywające TFW posiadają tę samą bazę maszynową. Jedynie składanie i zaklejanie jest zaprojektowane specjalnie z przeznaczeniem do różnych zadań
 i wynikającego z nich procesu.

Szczególna zaleta tej serii maszyn:  kartony i pokrywy są formowane z płaskiego wykroju  i zaklejane.

Urządzenie formujące „Tray” można wyposażyć w moduł dodatkowy do wkręconych naroży i przegródek nakładczych dla  tacek układanych w stosy. Możliwe są również zatkniete lub zaklejone zaciśnięcia boczne.

Zakres formatowania maszyny obejmuje popularne wielkości opakowań, dostępne w handlu krajowym i międzynarodowym. Zmiana formatu następuje szybko i bez użycia narzędzi za pomocą „J+P-simple-quick-change”.

Nasze rozwiązanie

Referencje

Login