J+P Maschinenbau GmbH je specialista na koncové balicí stroje. Podnik založil v roce 1992 Hans-Peter Jensen v Sobrigau na okraji města Drážďany. V návaznosti na dlouhou a úspěšnou tradici drážďanské výroby balicích strojů stavěla firma na osvědčené technice a neustále ji dále zdokonalovala s nejmodernějšími pohonnými, řídicími a vizualizačními technologiemi.

Název „J+P“ znamená Jensen a partneři. K partnerům patří naši zaměstnanci a naši zákazníci či dodavatelé, ale také kooperační a obchodní partneři. Nezávislý rodinný podnik je dnes vedený v druhé generaci rodin Jensen a Schicke.

Dnes dodává J+P koncové balicí stroje zejména pro potravinářský průmysl, který je považován za obzvláště inovativní. Přitom se program strojů průběžně přizpůsobuje novým balicím úlohám a požadavkům sekundárního balení a dále se rozvíjí.

Více než 75 pracovníků realizuje rozmanité požadavky nejrůznějších průmyslových odvětví v oblastech

  • vývoj
  • projektování
  • prodej
  • konstrukce a Software
  • výroba a nákup
  • montáž a uvedení do provozu; a
  • servis

 

Přihlášení