Chcete prezentovat své výrobky naležato a nastojato a hledáte jednoduché řešení? – Pak je pro Vás náš model KVKF ten správný!

Plnicí stroj kartonů KVKF balí sáčky naležato a nastojato do kartonů nebo beden.

Při prezentaci výrobků naležato jsou výrobky podávány naležato, umístěny na klapky a plnění pak probíhá jednoduše na principu samospádu. Vysoká přesnost polohování je přitom ohromující. Balení je možné v podélném nebo příčném uspořádání.

Při prezentaci výrobků nastojato se výrobky při podávání, seskupování a plnění transportují rovněž vždy naležato. Optimální rozdělení obsahu v primárním obalu zůstává zachováno, čímž je zaručen vysoký stupeň naplnění koncového obalu.

Tácky, skládané bedny (American Cases) nebo krabice k naplnění se připravují pro stroj externě a mohou být po skončení procesu plnění uzavřeny. Plnicí stroj kartonů KVKF je možno flexibilně kombinovat se vzpřimovači tácků a kartonů, stohovači beden, uzavírači kartonů a zavíčkovači.

Rozsah formátů stroje zahrnuje běžné komerční národní a mezinárodní velikosti obalů. Změna formátu se provádí rychle a bez nářadí pomocí systému „J+P-simple-quick-change“.

Naše řešení pro

references

Přihlášení