Vi er meget glade for at du har vist interesse for vores virksomhed. Databeskyttelse er særlig højt prioriteret for ledelsen af ​​J + P Maschinenbau GmbH. Brugen af ​​J + P Maschinenbau GmbHs internetsider er mulig uden angivelse af personlige data; Men hvis en registreret ønsker at bruge særlige virksomhedstjenester via vores hjemmeside, kan behandling af personoplysninger blive nødvendigt. Hvis behandlingen af ​​personoplysninger er nødvendig, og der ikke er noget lovligt grundlag for sådan behandling, opnår vi generelt samtykke fra den registrerede.

Behandling af personoplysninger, som f.eks. Navn, adresse, e-mail-adresse eller telefonnummer til et registreret, skal altid være i overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) og i overensstemmelse med den landespecifikke databeskyttelse regler gældende for J + P Maschinenbau GmbH. Ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring vil vores virksomhed gerne informere offentligheden om arten, omfanget og formålet med de personoplysninger, vi indsamler, bruger og behandler. Endvidere informeres de registrerede ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring om de rettigheder, de har ret til.

J + P Maschinenbau GmbH har som regulator implementeret en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den mest komplette beskyttelse af personoplysninger behandlet via denne hjemmeside. Imidlertid kan internetbaserede datatransmissioner principielt have sikkerhedsgab, så absolut beskyttelse kan ikke garanteres. Af denne årsag er ethvert registreret frit for at overføre personlige data til os via alternative midler, f.eks. pr. telefon.

1. Definitioner

Databeskyttelseserklæringen fra J + P Maschinenbau GmbH er baseret på de vilkår, der anvendes af den europæiske lovgiver for vedtagelsen af ​​den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). Vores databeskyttelseserklæring skal være læselig og forståelig for offentligheden såvel som vores kunder og samarbejdspartnere. For at sikre dette, vil vi først forklare den anvendte terminologi.

I denne databeskyttelseserklæring anvender vi blandt andet følgende udtryk:

a) Personlige data

Personlige data betyder alle oplysninger vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person (“registrerede”). En identificerbar fysisk person er en, der direkte eller indirekte kan identificeres ved henvisning til en identifikator som et navn, et identifikationsnummer, lokalitetsdata, en online identifikator eller en eller flere faktorer, der er specifikke for fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet af den fysiske person.

b) registreret

Registreret er enhver identificeret eller identificerbar fysisk person, hvis personoplysninger behandles af den ansvarlige for behandlingen.

c) Behandling

Behandling er enhver handling eller et sæt operationer, der udføres på personlige data eller på sæt af personoplysninger, uanset om de er automatiske, såsom indsamling, registrering, organisering, strukturering, opbevaring, tilpasning eller ændring, hentning, høring, brug, offentliggørelse ved transmission, formidling eller på anden måde tilgængeliggørelse, justering eller kombination, begrænsning, sletning eller destruktion.

 1. D) Begrænsning af forarbejdning

Begrænsning af behandling er mærkning af lagrede personoplysninger med det formål at begrænse deres behandling i fremtiden.

e) profilering

Profilering betyder enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger, der består af brug af personoplysninger til vurdering af visse personlige forhold vedrørende en fysisk person, især for at analysere eller forudsige aspekter vedrørende den fysiske persons præstationer på arbejdspladsen, økonomiske forhold, sundhed, personlige præferencer , interesser, pålidelighed, adfærd, placering eller bevægelser.

f) pseudonymisering

Pseudonymisering er behandling af personoplysninger på en sådan måde, at personoplysningerne ikke længere kan tilskrives et bestemt registreret uden brug af yderligere oplysninger, forudsat at sådanne yderligere oplysninger opbevares særskilt og er underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre at personoplysningerne ikke tilskrives en identificeret eller identificerbar fysisk person.

g) Controller eller controller der er ansvarlig for behandlingen

Controller eller controller, der er ansvarlig for behandlingen, er den fysiske eller juridiske person, offentlig myndighed, agentur eller andet organ, der alene eller i fællesskab med andre bestemmer formålene med og midlerne til behandling af personoplysninger hvor formålet med og midlerne til sådan behandling er fastlagt i EU- eller medlemsstatslovgivningen, kan den registeransvarlige eller de særlige kriterier for udnævnelsen være fastsat i EU- eller medlemsstatslovgivning.

h) Processor

Processor er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller andet organ, der behandler personoplysninger på vegne af den registeransvarlige.

I) Modtager

Modtageren er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller et andet organ, hvortil personoplysningerne offentliggøres, uanset om en tredjepart eller ej. De offentlige myndigheder, der kan modtage personoplysninger inden for rammerne af en bestemt undersøgelse i overensstemmelse med EU-lov eller medlemsstatslovgivning, betragtes ikke som modtagere behandling af disse data af de offentlige myndigheder skal være i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler i henhold til forarbejdningens formål.

j) Tredjepart

Tredjepart er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller organ, bortset fra den registrerede, den registeransvarlige, processoren og personer, som i henhold til den registeransvarlige eller processoren har tilladelse til at behandle personoplysninger.

k) Samtykke

Samtykke fra den registrerede er enhver frit givet, specifik, informeret og entydig angivelse af det registreres ønsker, hvormed han eller hun ved en erklæring eller med en klar bekræftende handling betyder enighed om behandling af personoplysninger vedrørende ham eller hende .

2. Navn og adresse på controlleren

Controller i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR), andre databeskyttelseslove gældende i EU-medlemsstaterne og andre bestemmelser vedrørende databeskyttelse er:

J + P Maschinenbau GmbH

Am Berg 2

01731 Kreischa-Sobrigau

Deutschland

Telefon: +49 (0) 351 27032-0

Email: firma@jp-maschinenbau.de

Hjemmeside: https://jp-maschinenbau.de

3. Cookies

J + P Maschinenbau GmbHs internetsider bruger cookies. Cookies er tekstfiler, der gemmes i et computersystem via en internetbrowser.

Mange websteder og servere bruger cookies. Mange cookies indeholder et såkaldt cookie-id. Et cookie-id er en unik identifikation af cookien. Den består af en tegnstreng, hvorigennem internet sider og servere kan tildeles til den specifikke internetbrowser, i hvilken cookien blev gemt. Dette gør det muligt for besøgte internetsider og servere at differentiere den enkelte browser af datafeltet fra andre internetbrowsere, der indeholder andre cookies. En bestemt internetbrowser kan genkendes og identificeres ved hjælp af det unikke cookie-id.

Gennem brugen af ​​cookies kan J + P Maschinenbau GmbH give brugerne af denne hjemmeside mere brugervenlige tjenester, som ikke ville være mulige uden cookieindstillingen.

Ved hjælp af en cookie kan information og tilbud på vores hjemmeside optimeres med brugeren i tankerne. Cookies tillader os, som tidligere nævnt, at genkende vores website-brugere. Formålet med denne anerkendelse er at gøre det lettere for brugerne at udnytte vores hjemmeside. Webstedets bruger, der bruger cookies, f.eks. behøver ikke at indtaste adgangsdata hver gang hjemmesiden er adgang, fordi dette er overtaget af hjemmesiden, og cookien er således gemt på brugerens computersystem. Et andet eksempel er kagen til en indkøbskurv i en online butik. Onlinebutikken husker de artikler, som en kunde har lagt i den virtuelle indkøbskurv via en cookie.

Den registrerede kan til enhver tid forhindre indstilling af cookies via vores hjemmeside ved hjælp af en tilsvarende indstilling af den anvendte internetbrowser og kan dermed permanent nægte indstillingen af ​​cookies. Desuden kan allerede indstillede cookies slettes til enhver tid via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer. Dette er muligt i alle populære internetbrowsere. Hvis den registrerede deaktiverer indstillingen af ​​cookies i den anvendte internetbrowser, kan ikke alle funktioner på vores hjemmeside være helt anvendelige.

4. Indsamling af generelle data og oplysninger

Webstedet til J + P Maschinenbau GmbH indsamler en række generelle data og oplysninger, når et registreret eller automatiseret system opkaldes på hjemmesiden. Disse generelle data og oplysninger gemmes i serverlogfilerne. Samlet kan være (1) de browsertyper og -versioner, der bruges (2) operativsystemet, der benyttes af adgangssystemet, (3) hjemmesiden, hvorfra et adgangs system når vores hjemmeside (såkaldte henvisere), -websites, (5) dato og klokkeslæt for adgang til internetsiden, (6) en internetprotokoladresse (IP-adresse), (7) internetudbyderen af ​​adgangs systemet og (8) andre lignende data og Oplysninger, der kan bruges i tilfælde af angreb på vores informationsteknologiske systemer.

Ved brug af disse generelle data og oplysninger trækker J + P Maschinenbau GmbH ikke konklusioner om den registrerede. Snarere er disse oplysninger nødvendige for at (1) levere indholdet af vores hjemmeside korrekt, (2) optimere indholdet af vores hjemmeside samt dets annoncering, (3) sikre vores langsigtede levedygtighed i vores informationsteknologi systemer og hjemmesiden teknologi , og (4) give de retshåndhævende myndigheder de oplysninger, der er nødvendige for strafferetlig forfølgelse i tilfælde af et cyberangreb. Derfor analyserer J + P Maschinenbau GmbH anonymt indsamlede data og oplysninger statistisk med det formål at øge databeskyttelse og datasikkerhed i vores virksomhed og sikre et optimalt beskyttelsesniveau for de personoplysninger, vi behandler. De anonyme data i serverlogfilerne opbevares adskilt fra alle personoplysninger, der leveres af en registreret.

5. Registrering på vores hjemmeside

Den registrerede har mulighed for at registrere sig på controllerens hjemmeside med angivelse af personoplysninger. Hvilke personlige data, der overføres til controlleren, bestemmes af den respektive indgangsmaske, der anvendes til registreringen. De registrerede personoplysninger indsamles og opbevares udelukkende til kontrollørens interne brug og til eget brug. Regulatoren kan anmode om overførsel til en eller flere processorer (for eksempel en pakke tjeneste), der også bruger personlige data til et internt formål, som kan tilskrives controlleren.

Ved at registrere på controllerens hjemmeside, gemmes IP-adressen, som tildeles af internetudbyderen (ISP) og bruges af registreringsdatoen, og tidspunktet for registreringen er også gemt. Opbevaring af disse data foregår på baggrund af, at dette er den eneste måde at forhindre misbrug af vores tjenester på, og om nødvendigt at gøre det muligt at undersøge begåede lovovertrædelser. I modsætning hertil er opbevaring af disse data nødvendigt for at sikre controlleren. Disse data overføres ikke til tredjemand, medmindre der er en lovpligtig forpligtelse til at videregive dataene, eller hvis overførslen tjener formålet med strafferetlig retsforfølgning.

Registreringen af ​​den registrerede med frivillig angivelse af personoplysninger har til formål at give den registeransvarlige mulighed for at tilbyde de registrerede indhold eller tjenester, der kun kan tilbydes til registrerede brugere på grund af arten af ​​det pågældende spørgsmål. Registrerede personer kan til enhver tid ændre de personoplysninger, der er angivet under registreringen, eller helt slette dem fra controllerenes datalager.

Den registeransvarlige skal til enhver tid på anmodning give det enkelte registrerede oplysninger om, hvilke personoplysninger der opbevares om den registrerede. Derudover skal den registeransvarlige rette eller slette personoplysninger på anmodning eller angivelse af den registrerede, for så vidt der ikke er lovpligtige opbevaringsforpligtelser. Hele den registeransvarlige medarbejder er til rådighed for den registrerede i denne henseende som kontaktpersoner.

6. Kontaktmulighed via hjemmesiden

J + P Maschinenbau GmbHs hjemmeside indeholder oplysninger, der muliggør hurtig elektronisk kontakt til vores virksomhed samt direkte kommunikation med os, som også indeholder en generel adresse på den såkaldte e-mail-adresse (e-mail-adresse). Hvis en registreret kontakter kontroleren via e-mail eller via et kontaktformular, gemmes de personlige data, der sendes af den registrerede automatisk. Sådanne personoplysninger, der transmitteres frivilligt af en registrer til den registeransvarlige, opbevares med det formål at behandle eller kontakte den registrerede. Der er ingen overførsel af disse personoplysninger til tredjepart.

7. Abonnement på kommentarer i bloggen på hjemmesiden

Kommentarerne i J + P Maschinenbau GmbHs blog kan abonneres af tredjeparter. Især er der mulighed for, at en kommenterer abonnerer på kommentarerne efter hans kommentarer til et bestemt blogindlæg.

Hvis en registreret beslutter at abonnere på indstillingen, sender styreenheden en automatisk bekræftelses-e-mail for at kontrollere dobbeltoptagelsesproceduren for, om ejeren af ​​den angivne e-mail-adresse besluttede sig for denne mulighed. Muligheden for at abonnere på kommentarer kan til enhver tid opsiges.

8. Rutinemæssig sletning og blokering af personoplysninger

Den registeransvarlige behandler og opbevarer kun den registreredes personoplysninger i den periode, der er nødvendig for at nå oplagringsformålet, eller for så vidt som dette er givet af den europæiske lovgiver eller andre lovgivere i love eller bestemmelser, som den registeransvarlige er underlagt til.

Hvis opbevaringsformålet ikke er relevant, eller hvis en opbevaringsperiode, der er fastsat af den europæiske lovgiver eller en anden kompetent lovgiver udløber, bliver personoplysninger rutinemæssigt blokeret eller slettet i overensstemmelse med lovkrav.

9. Den registreredes rettigheder

a) Ret til bekræftelse

Hvert registrer skal have ret til at få fra den registeransvarlige bekendtgørelse om, hvorvidt personoplysninger om ham eller hende behandles. Hvis en registreret ønsker at benytte sig af denne ret til bekræftelse, kan han / hun til enhver tid henvende sig til enhver medarbejder hos den registeransvarlige.

b) adgangsret

Hvert registrer skal have ret til at få fra den registeransvarlige gratis information om hans eller hendes personoplysninger, der er lagret til enhver tid, og en kopi af disse oplysninger. Desuden giver de europæiske direktiver og forskrifter den registrerede adgang til følgende oplysninger:

 • forarbejdningens formål
 • de pågældende kategorier af personoplysninger
 • modtagere eller kategorier af modtagere, til hvem personoplysningerne er blevet eller vil blive afsløret, navnlig modtagere i tredjelande eller internationale organisationer
 • hvor det er muligt, den planlagte periode, for hvilken personoplysningerne skal opbevares eller, hvis det ikke er muligt, de kriterier, der er anvendt til at fastsætte denne periode
 • eksistensen af ​​retten til at anmode registratoren om at rette op på eller slette personoplysninger eller begrænse behandlingen af ​​personoplysninger vedrørende den registrerede eller gøre indsigelse mod denne behandling
 • eksistensen af ​​retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed
 • hvor personoplysningerne ikke indsamles fra den registrerede, eventuelle tilgængelige oplysninger om deres kilde
 • eksistensen af ​​automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, som omhandlet i artikel 22, stk. 1 og 4, i GDPR og i hvert fald i disse tilfælde meningsfulde oplysninger om den pågældende logik samt betydningen og de forventede konsekvenser af den pågældende behandling for den registrerede.

Endvidere har den registrerede ret til at indhente oplysninger om, hvorvidt personoplysninger overføres til et tredjeland eller til en international organisation. Hvis det er tilfældet, har den registrerede ret til at blive informeret om de relevante sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med overførslen.

Hvis en registreret ønsker at benytte sig af denne adgangsret, kan han / hun til enhver tid henvende sig til enhver medarbejder hos den registeransvarlige.

c) ret til berigtigelse

Hvert registrerede har ret til at få fra den registeransvarlige uden unødig forsinkelse ret til at rette op på urigtige personoplysninger om ham eller hende. Under hensyntagen til behandlingens formål har den registrerede ret til at have afsluttet ufuldstændige personoplysninger, herunder ved at fremlægge en supplerende erklæring.

Hvis et registreret ønsker at udøve denne ret til rettelse, kan han / hun til enhver tid henvende sig til enhver medarbejder hos den registeransvarlige.

d) Ret til sletning (Ret til at blive glemt)

Hvert registrer har ret til at få fra registeransvarlige sletning af personoplysninger om ham eller hende uden unødig forsinkelse, og den registeransvarlige har pligt til at slette personoplysninger uden unødig forsinkelse, hvis en af ​​følgende grunde gælder, så længe behandlingen ikke er nødvendig:

 • Personoplysningerne er ikke længere nødvendige i forhold til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet.
 • Den registrerede tilbagekalder samtykke, som behandlingen er baseret på i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR eller litra a) i artikel 9, stk. 2, i GDPR, og hvor der ikke er nogen anden lovlig grundlag for behandlingen.
 • Den registrerede protesterer mod forarbejdningen i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR, og der er ingen overvejende legitime grunde til forarbejdning, eller den registrerede modsætter sig behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 2, i GDPR.
 • Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt.
 • Personoplysningerne skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse i EU-lov eller medlemsstats lovgivning, som den registeransvarlige er underlagt.
 • Personoplysningerne er indsamlet i forbindelse med tilbuddet om informationssamfundstjenester, jf. artikel 8, stk. 1, i GDPR.

Hvis en af ​​de ovennævnte grunde gælder, og et registreret ønsker at kræve sletning af personoplysninger, der er gemt af J + P Maschinenbau GmbH, kan han / hun til enhver tid henvende sig til enhver medarbejder hos controlleren. En medarbejder hos J + P Maschinenbau GmbH skal straks sørge for, at sletningsanmodningen overholdes straks.

Når kontrollanten har offentliggjort personoplysninger og i henhold til artikel 17, stk. 1, er forpligtet til at slette personoplysningerne, skal den registeransvarlige under hensyntagen til tilgængelig teknologi og gennemførelsesomkostningerne tage rimelige skridt, herunder tekniske foranstaltninger, til at informere andre controllere, der behandler de personlige data, som den registrerede har anmodet om at slette af sådanne kontrollører af eventuelle links til eller kopiering eller replikering af disse personoplysninger, for så vidt som behandling ikke er påkrævet. En medarbejder hos J + P Maschinenbau GmbH træffer de nødvendige foranstaltninger i individuelle tilfælde.

e) Ret til begrænsning af forarbejdning

Hvert registrer skal have ret til at få fra den registeransvarlige begrænsning af forarbejdning, hvis et af følgende gælder:

 • Nøjagtigheden af ​​personoplysningerne bestrides af den registrerede i en periode, der gør det muligt for den registeransvarlige at kontrollere nøjagtigheden af ​​personoplysningerne.
 • Behandlingen er ulovlig, og den registrerede modsætter sig sletningen af ​​personoplysningerne og anmoder snarere om begrænsningen af ​​deres anvendelse i stedet.
 • Den registeransvarlige har ikke længere brug for personoplysningerne med henblik på behandlingen, men de kræves af den registrerede for etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.
 • Den registrerede har gjort indsigelse mod forarbejdning i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR i afventning af verificeringen af, om den registeransvarlige berettiger begrundelsen til at overskride den registreredes.

Hvis en af ​​de ovennævnte betingelser er opfyldt, og et registreret ønsker at begrænse behandlingen af ​​personoplysninger, der er gemt af J + P Maschinenbau GmbH, kan han / hun til enhver tid henvende sig til enhver medarbejder hos controlleren. Medarbejderen hos J + P Maschinenbau GmbH vil arrangere begrænsningen af ​​behandlingen.

f) Ret til dataoverførbarhed

Hvert registrer skal have ret til at få de personoplysninger, som den europæiske lovgiver har fået tildelt, til en registeransvarlig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Han eller hun har ret til at videregive disse data til en anden registeransvarlig uden hindring fra den registeransvarlige, hvortil personoplysningerne er givet, så længe behandlingen er baseret på samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR eller punkt a) i GDPR’s artikel 9, stk. 2, eller på en kontrakt i henhold til GDPRs artikel 6, stk. 1, litra b), og behandlingen foregår automatisk, så længe behandlingen er ikke nødvendig for udførelsen af ​​en opgave udført af almen interesse eller i udøvelsen af ​​den officielle myndighed, der er betroet den registeransvarlige.

Ved udøvelsen af ​​hans eller hendes ret til dataoverførbarhed i henhold til artikel 20, stk. 1, i GDPR har den registrerede ret til at få personoplysninger, der overføres direkte fra en controller til en anden, hvor det er teknisk muligt, og når det ikke gøres negativt påvirke andres rettigheder og friheder.

For at hævne retten til dataoverførbarhed kan den registrerede til enhver tid kontakte enhver medarbejder hos J + P Maschinenbau GmbH.

g) Ret til indsigelse

Hvert registrer har ret til at give ret til at behandle personoplysninger om ham eller hende, der er baseret på litra e eller f (f), af grunde, der vedrører hans eller hendes særlige situation. ) i artikel 6, stk. 1, i GDPR. Dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser.

J + P Maschinenbau GmbH skal ikke længere behandle personoplysningerne i tilfælde af indsigelsen, medmindre vi kan påvise overbevisende legitime grunde til behandlingen, der tilsidesætter de registreredes interesser, rettigheder og friheder eller for etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.

Hvis J + P Maschinenbau GmbH behandler personoplysninger til direkte markedsføring, har den registrerede ret til på ethvert tidspunkt at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger vedrørende ham eller hende til sådan markedsføring. Dette gælder profilering i det omfang det er relateret til sådan direkte markedsføring. Hvis den registrerede overholder J + P Maschinenbau GmbH til behandlingen til direkte markedsføring, vil J + P Maschinenbau GmbH ikke længere behandle personoplysningerne til disse formål.

Derudover har den registrerede ret af grunde, der vedrører hans eller hendes særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger vedrørende ham eller hende hos J + P Maschinenbau GmbH for videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i henhold til til GDPRs artikel 89, stk. 1, medmindre behandlingen er nødvendig for udførelsen af ​​en opgave udført af hensyn til almen interesse.

For at udøve retten til indsigelse kan den registrerede kontakte enhver medarbejder hos J + P Maschinenbau GmbH. Derudover er den registrerede fri i forbindelse med brugen af ​​informationssamfundstjenester og uanset direktiv 2002/58 / EF at anvende hans eller hendes ret til indsigelse ved hjælp af automatiske midler ved brug af tekniske specifikationer.

h) Automatiseret individuel beslutningstagning, herunder profilering

Hvert registrer har ret til at give den europæiske lovgiver ret til ikke at blive underlagt en afgørelse, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling, herunder profilering, som har retsvirkninger for ham eller hende eller på lignende måde påvirker ham eller hende, så længe beslutningen (1) er ikke nødvendig for indgåelse eller udførelse af en kontrakt mellem den registrerede og en registeransvarlig, eller (2) ikke er tilladt i henhold til Unionens eller medlemsstaternes lovgivning, som den registeransvarlige er underlagt, og som ligeledes ligger ned passende foranstaltninger for at beskytte det registreredes rettigheder og friheder og berettigede interesser, eller (3) ikke er baseret på den registrer udtrykkeligt samtykke.

Hvis afgørelsen (1) er nødvendig for indgåelse eller udførelse af en kontrakt mellem den registrerede og en registeransvarlig, eller (2) den er baseret på den registreres udtrykkelige samtykke, skal J + P Maschinenbau GmbH gennemføre egnede foranstaltninger til sikring af det registreres rettigheder og friheder og berettigede interesser, i det mindste retten til at opnå menneskelig indgriben fra den registeransvarlige, for at udtrykke sit synspunkt og bestride afgørelsen.

Hvis den registrerede ønsker at udøve rettighederne vedrørende automatiseret individuel beslutningstagning, kan han / hun til enhver tid henvende sig til enhver medarbejder hos J + P Maschinenbau GmbH.

i) Ret til at inddrage samtykke om databeskyttelse

Hvert registrerede skal have ret til at give sin eller hendes samtykke til behandling af hans eller hendes personlige oplysninger til enhver tid.

Hvis den registrerede ønsker at udøve retten til at tilbagekalde samtykket, kan han / hun til enhver tid kontakte enhver medarbejder hos J + P Maschinenbau GmbH.

10. Databeskyttelse for ansøgninger og ansøgningsprocedurer

Den registeransvarlige indsamler og behandler ansøgernes personoplysninger med henblik på behandling af ansøgningsproceduren. Behandlingen kan også udføres elektronisk. Dette er især tilfældet, hvis en ansøger indsender tilsvarende ansøgningsdokumenter pr. E-mail eller ved hjælp af en webformular på hjemmesiden til controlleren. Hvis den registeransvarlige indgår en ansættelseskontrakt med en ansøger, vil de indleverede data blive lagret med henblik på at behandle ansættelsesforholdet i overensstemmelse med lovkrav. Hvis ansøgeren ikke har indgået en ansættelseskontrakt med ansøgeren, bliver ansøgningsdokumenterne automatisk slettet to måneder efter meddelelsen af ​​afslaget, forudsat at regulatorens øvrige legitime interesser ikke er i modstrid med sletningen. Andre legitime interesser i dette forhold er f.eks. en bevisbyrde i en procedure i henhold til den generelle ligebehandlingslov (AGG).

11. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)

På denne hjemmeside har controlleren integreret komponenten af ​​Google Analytics (med anonymiseringsfunktionen). Google Analytics er en webanalysetjeneste. Webanalyse er indsamling, indsamling og analyse af data om adfærd hos besøgende på websites. En webanalyseservice indsamler bl.a. data om den hjemmeside, hvorfra en person er kommet (den såkaldte henvisning), hvilke delsider der blev besøgt, eller hvor ofte og i hvilket tidsrum en underside blev set. Webanalyser anvendes hovedsagelig til optimering af et websted og for at udføre en cost-benefit analyse af internetannoncering.
Operatøren af ​​Google Analytics-komponenten er Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
For webanalysen via Google Analytics bruger controlleren applikationen “_gat. _anonymizeIp”. Ved hjælp af denne ansøgning forkortes IP-adressen til den registreredes internetforbindelse af Google og anonymiseres, når de får adgang til vores websteder fra en EU-medlemsstat eller en anden kontraherende stat til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.
Formålet med Google Analytics-komponenten er at analysere trafikken på vores hjemmeside. Google bruger de indsamlede data og oplysninger til bl.a. at evaluere brugen af ​​vores hjemmeside og at levere onlinerapporter, som viser aktiviteterne på vores hjemmesider og at levere andre tjenester vedrørende brugen af ​​vores internetside for os.
Google Analytics placerer en cookie på det registrerede informationsteknologisystem. Definitionen af ​​cookies er forklaret ovenfor. Med indstillingen af ​​cookien kan Google analysere brugen af ​​vores hjemmeside. Ved hver opkald til en af ​​de enkelte sider på denne internetside, som betjenes af controlleren, og som en Google Analytics-komponent blev integreret i, vil internetbrowseren på datateknologins systeminformationssystem automatisk indsende data via Google Analytics-komponent med henblik på onlineannoncering og afregning af provisioner til Google. I løbet af denne tekniske procedure får virksomheden Google kendskab til personlige oplysninger, såsom den registreredes IP-adresse, som bl.a. tjener Google til at forstå oprindelsen af ​​besøgende og klik og derefter oprette kommissionsopgørelser.
Cookien bruges til at gemme personlige oplysninger, som f.eks. Adgangstidspunktet, hvorfra adgangen blev foretaget, og hyppigheden af ​​besøg på vores hjemmeside af den registrerede. Ved hvert besøg på vores internetside vil sådanne personoplysninger, herunder IP-adressen til den internetadgang, der anvendes af den registrerede, blive sendt til Google i USA. Disse personoplysninger gemmes af Google i USA. Google kan overføre disse personoplysninger indsamlet gennem den tekniske procedure til tredjepart.
Den registrerede kan som ovenfor nævnt forhindre, at cookies indstilles via vores hjemmeside til enhver tid ved hjælp af en tilsvarende justering af den anvendte webbrowser og dermed permanent nægter indstillingen af ​​cookies. En sådan tilpasning til den anvendte internetbrowser ville også forhindre Google Analytics i at indstille en cookie på den registreredes informationsteknologisystem. Derudover kan cookies, der allerede er brugt af Google Analytics, til enhver tid slettes via en webbrowser eller andre softwareprogrammer.
Derudover har den registrerede mulighed for at protestere mod en samling af data, der genereres af Google Analytics, som er relateret til brugen af ​​denne hjemmeside, samt behandlingen af ​​disse data af Google og muligheden for at udelukke sådanne . Til dette formål skal den registrerede hente en browser-tilføjelse under linket https://tools.google.com/dlpage/gaoptout og installere det. Denne browser-tilføjelse fortæller Google Analytics via et JavaScript, at data og oplysninger om besøg på internetsider måske ikke overføres til Google Analytics. Installationen af ​​browser-tilføjelsesprogrammerne betragtes som en indsigelse fra Google. Hvis datasystemets informationsteknologi system senere slettes, formateres eller installeres nyligt, skal den registrerede geninstallere browser-tilføjelsesprogrammerne for at deaktivere Google Analytics. Hvis browserens tilføjelse blev afinstalleret af den registrerede eller enhver anden person, der kan henføres til deres kompetenceområde eller er deaktiveret, er det muligt at udføre geninstallationen eller genaktiveringen af ​​browserenhederne.
Yderligere oplysninger og de gældende databeskyttelsesbestemmelser i Google kan hentes på https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ og under http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics forklares yderligere under følgende link https://www.google.com/analytics/.

12. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Google-AdWords

På denne hjemmeside har controlleren integreret Google AdWords. Google AdWords er en tjeneste til internetannoncering, der gør det muligt for annoncøren at placere annoncer i Google-søgemaskinens resultater og Googles annonceringsnetværk. Google AdWords giver en annoncør mulighed for at foruddefinere bestemte søgeord, hvorved en annonce på Googles søgeresultater kun vises, når brugeren bruger søgemaskinen til at hente et søgeordsspecifik søgeresultat. I Google Advertising Network distribueres annoncerne på relevante websider ved hjælp af en automatisk algoritme under hensyntagen til de tidligere definerede søgeord.

Virksomheden i Google AdWords er Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Formålet med Google AdWords er at fremme vores hjemmeside ved at medtage relevant reklame på tredjeparts hjemmesider og i søgemaskinens resultater fra søgemaskinen Google og en indsættelse af tredjepartsannoncering på vores hjemmeside.

Hvis et registreret når vores hjemmeside via en Google-annonce, indgives en konverterings cookie på det registrerede informationsteknologisystem via Google. Definitionen af ​​cookies er forklaret ovenfor. En konverterings cookie mister sin gyldighed efter 30 dage og bruges ikke til at identificere den registrerede. Hvis cookien ikke er udløbet, bruges konverteringskaka til at kontrollere, om visse undersider, f.eks. Indkøbskurven fra et online-butikssystem, blev hentet på vores hjemmeside. Gennem konverteringskøkken kan både Google og controlleren forstå, om en person, der nåede en AdWords-annonce på vores hjemmeside, genererede salg, det vil sige udført eller annulleret et salg af varer.

De data og oplysninger, der indsamles ved brug af konverterings cookien, bruges af Google til at oprette besøgsstatistikker til vores hjemmeside. Disse besøgsstatistikker anvendes til at bestemme det samlede antal brugere, der er blevet serveret via AdWords-annoncer for at finde frem til succes eller fiasko for hver AdWords-annonce og for at optimere vores AdWords-annoncer i fremtiden. Hverken vores virksomhed eller andre Google AdWords-annoncører modtager information fra Google, der kunne identificere den registrerede.

Konverterings cookien gemmer personlige oplysninger, f.eks. de internetsider, der er besøgt af den registrerede. Hver gang vi besøger vores internetsider, overføres personlige data, herunder IP-adressen til den internetadgang, der anvendes af den registrerede, til Google i USA. Disse personoplysninger gemmes af Google i USA. Google kan overføre disse personoplysninger indsamlet gennem den tekniske procedure til tredjepart.

Den registrerede kan til enhver tid forhindre, at cookies indstilles af vores hjemmeside som angivet ovenfor ved hjælp af en tilsvarende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed permanent nægter indstillingen af ​​cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser ville også forhindre Google i at placere en konverterings cookie på den registreredes informationsteknologisystem. Desuden kan et cookie-sæt fra Google AdWords til enhver tid slettes via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Den registrerede har mulighed for at protestere mod den interessebaserede annonce fra Google. Derfor skal den registrerede have adgang fra hver af de browsere, der bruger linket www.google.de/settings/ads og indstille de ønskede indstillinger.

Yderligere oplysninger og de gældende databeskyttelsesbestemmelser i Google kan hentes på https://www.google.com/intl/da/policies/privacy/.

13. Retsgrundlag for forarbejdningen

Kunst. 6 (1) tændt. et GDPR tjener som retsgrundlag for behandlinger, for hvilke vi opnår samtykke til et bestemt forarbejdningsformål. Hvis behandlingen af ​​personoplysninger er nødvendig for udførelsen af ​​en kontrakt, som den registrerede er part i, som det er tilfældet for eksempel, når forarbejdning er nødvendig for levering af varer eller levering af anden tjenesteydelse, er behandlingen baseret på artikel 6, stk. 1, lit. b GDPR. Det samme gælder for sådanne behandlinger, som er nødvendige for at gennemføre for kontraktlige foranstaltninger, for eksempel i tilfælde af undersøgelser vedrørende vores produkter eller tjenester. Er vores virksomhed underlagt en juridisk forpligtelse, hvormed behandling af personoplysninger er nødvendig, som for opfyldelse af skatteforpligtelser, er behandlingen baseret på Art. 6 (1) tændt. c GDPR. I sjældne tilfælde kan behandling af personoplysninger være nødvendig for at beskytte den registreredes eller andre fysiske personers livsinteresser. Dette ville f.eks. Være tilfældet, hvis en besøgende blev skadet i vores firma, og hans navn, alder, sygeforsikringsdata eller andre vitale oplysninger skulle videreføres til en læge, et hospital eller en anden tredjepart. Derefter vil behandlingen være baseret på Art. 6 (1) tændt. d GDPR. Endelig kan forarbejdningsoperationerne være baseret på artikel 6, stk. 1, lit. f GDPR. Dette retsgrundlag anvendes til behandling af operationer, der ikke er omfattet af nogen af ​​ovennævnte juridiske grunde, hvis behandlingen er nødvendig med henblik på de legitime interesser, som vores virksomhed eller tredjemand forfølger, medmindre interesserne tilsidesættes af interesserne eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder hos den registrerede, der kræver beskyttelse af personoplysninger. Sådanne behandlinger er særligt tilladte, fordi de er blevet specifikt nævnt af den europæiske lovgiver. Han mente, at en berettiget interesse kunne antages, hvis den registrerede er controllerens klient (Betragtning 47 Sætning 2 GDPR).

14. Den legitime interesser, som kontrollanten eller en tredjepart forfølger

Hvor behandlingen af ​​personoplysninger er baseret på artikel 6, stk. 1, lit. f GDPR vores legitime interesse er at udføre vores forretning til gavn for alle vores medarbejdere og aktionærerne.

15. Periode, for hvilken personoplysningerne vil blive lagret

Kriterierne for at fastsætte opbevaringsperioden for personoplysninger er den respektive lovbestemte opbevaringsperiode. Efter udløbet af denne periode slettes de tilsvarende data rutinemæssigt, så længe det ikke længere er nødvendigt for opfyldelsen af ​​kontrakten eller iværksættelse af en kontrakt.

16. Levering af personoplysninger som lovbestemt eller kontraktligt krav Krav til at indgå kontrakt Den registreredes forpligtelse til at fremlægge personoplysninger mulige konsekvenser af manglende levering af sådanne data

Vi præciserer, at leveringen af ​​personoplysninger er delvist påkrævet ved lov (fx skatteregler) eller kan også skyldes kontraktlige bestemmelser (fx oplysninger om den kontraktlige partner). Nogle gange kan det være nødvendigt at indgå en kontrakt om, at den registrerede giver os personoplysninger, som efterfølgende skal behandles af os. Den registrerede er for eksempel forpligtet til at give os personoplysninger, når vores virksomhed underskriver en kontrakt med ham eller hende. Manglende levering af personoplysninger ville medføre, at kontrakten med den registrerede ikke kunne afsluttes. Inden personoplysninger leveres af den registrerede, skal den registrerede kontakte enhver medarbejder. Medarbejderen præciserer for den registrerede, om udbuddet af personoplysninger er påkrævet ved lov eller kontrakt eller er nødvendig for indgåelse af kontrakten, om der er en forpligtelse til at levere personoplysninger og konsekvenserne af, at den personlige data.

17. Eksistensen af ​​automatiseret beslutningstagning

Som ansvarlig virksomhed bruger vi ikke automatisk beslutningstagning eller profilering.

Denne privatlivspolitik er genereret af Generaldirektoratet for Privatlivspolitik for DGD – Din Eksterne DPO, der blev udviklet i samarbejde med tyske advokater fra WILDE BEUGER SOLMECKE, Köln.

 

Login